[Forside]


[Resourcer og Links]


[Mediepædagogik]


[Værktøjer]


[Multimedieforum]


Den aktive mediepædagogik

Børn i dag har et stort medieforbrug og opnår store færdigheder i brugen af disse. Mange voksne, pædagoger og forældre iagtager passivt og indskrænker sig til at gribe til forbrugsbegrænsning i en eller anden form. Der er behov for en kreativ tænkning i brugen af computeren i det pædagogiske arbejde. Vi skal være mediepiloter i informationssamfundet. Vi skal udforske og lege sammen med børnene. Vi skal vise ruter og muligheder.

Klik her får at se skærmbilleder fra pædagogiske projekter med computer:

Eksempler på brugen af computerens multimedie muligheder i det pædagogiske arbejde

Hvordan skal/kan man som pædagog forholde sig brug af computer i institutionerne og til børns brug af computer:

Afvisning, forbud, restriktion
Iagtagende
Deltagende
Produktion (uden at barnet er deltagende)
Redskab i et pædagogisk projekt
Børnenes egen medieproduktion

Dette er en liste over forskellige roller man som forælder/pædagog kan indtage. Der er ikke nogle der er mere rigtige end andre. Men mere et udtryk for at forskellige situationer kræver forskellige holdninger.
Klik her:
En burger med pædagog (pdf-fil: 11 sider)
for at få en beskrivelse af de pædagogiske overvejelser