[Forside]


[Resourcer og Links]


[Mediepædagogik]


[Værktøjer]


[Multimedieforum]

Resourcer og Links
Mediepilot.dk er ikke en debatside om børn og computerspil. Ikke fordi det er uvæsentlig diskussion. Den er netop central i dagens pædagogiske debat. I dagens og morgendagens informationssamfund er det vigtigt at børn lærer om medierne. Man kan sige at det er vigtigt at de får en mediedannnelse. Men der findes mang holdninger og indgange til dette emne. Her kan du finde litteraturliste og links til on-line tekster og resourcer om emnet.

Litteraturliste
Den digitale leg : om børn og computerspil
Simon Egenfeldt-Nielsen & Jonas H. Smith. - Kbh. : Hans Reitzel, 2000
Bogen har også en hjemmeside:
http://computerspil.cjb.net/
Computerpædagogik
Trine Lund Lauridsen & Søren Nørgaard ; redaktion: Erik Michael Zonkjer og Hanne Dot. - Kbh. : Børn & Unge, 2002
Bogen har også en hjemmeside:
http://www.computerpaedagogik.dk/
Medier for fremtiden : børn, unge og det nye medielandskab
Kirsten Drotner. - Kbh. : Høst, 2001
Børn i en digital kultur - forskningsperspektiver
Redigeret af Birgitte Holm Sørensen og Birgitte R. Olesen - Kbh.: Gad, 2000
Multimediedidaktik og læring : børn og unges multimedieproduktion
redigeret af Birgitte Holm Sørensen - Kbh. : Gad, 2001
Chat - leg, identitet, socialitet og læring
redigeret af Birgitte Holm Sørensen - Kbh. : Gad, 2001
Børn og computere : en håndbog for voksne
Pia Grünbaum - Kbh. : Gyldendal, 1997
Børn, leg og computerspil
Carsten Jessen. - Odense : Odense Universitetsforlag, 2001
Online artikler o.lign.
"Er spillene farlige"
Indslag i Harddisken på DR i feb. 2003
interview med Hans Henrik Knoop
http://www.dr.dk/harddisk/realaudi/0309hd_farlig.ram
"Creative Player Actions in FPS Online Video Games"
Om den sociale læring der sker ved online computerspil, her ved studie af oline spillet Counter Strike
amerikansk studie
http://www.gamestudies.org/0202/wright/
Omtale af disse studier på BBC
"Gaming 'is good for you'"
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2744449.stm
"Video games cause people to jump off cliffs"
Bekræftede eller ubekræftede historier (???) om computerspil indvirkning på unge mennesker
http://www.smthop.com/comments.asp?NewsNum=100
Death of a game addict
Amerikansk artikel om selvmord efter lang tids computerspil; marts 2002
http://www.jsonline.com/news/state/mar02/31536.asp
Børn og Medier
Asbjørn Mignon og Bramwell Flyckt
Kortlægning af børnekulturen i Nordjylland
http://www.aalborg.dk/boernekultur/rapport/boern-medier.htm
Fool's Gold: A Critical Look at Computers in Childhood
En kritisk amerikansk rapport om børns medieforbrug fra organisationen The Alliance for Childhood
http://www.allianceforchildhood.net/projects/computers/computers_reports.htm
Diverse artikler
Forskellige oplæg hovedsagelig på engelsk fra konfrence i 2001:
3. Multimedia and Internet: Internet og multimedier: nye kultur- og kommunikationsformer
http://www.nordmediakonferens.hi.is/english/groups/multimediaandinternet.html
Pepino: Fantasiens pædagogik & edbintegration
Beskivelse af et tidligt (91-92) forsøg med integration af computer i undervisningen for før
af Laila Nielsen & Kjeld Folmer Nielsen
http://www.ci.kk.dk/skoler/skolen_ved_sundet/pepino/fanpd.html
Projektet er også omtalt her:
Pepino - Fantasiens pædagogik & edb-integration Laila Nielsen og Kjeld. F. Nielsen
http://www.uvm.dk/fsa/infotek/indhold/art/115/bt.htm

De digitale medier og barndom: Nyt paradigme eller genoplivning af gamle?
Af Simon Egenfeldt-Nielsen (2000). Psykologisk Pædagogisk Rådgivning. nr. 6, 37. årgang,
http://www.incircle.dk/html/De digitale medier og barndom.htm
Computerspil - ven eller fjende?
Oprindeligt bragt i Psykologisk Set, November 1999
Denne artikel er en del af Den digitale Leg
Af Simon Egenfeldt-Nielsen
http://www.medias-res.dk/dendigitaleleg/Artikelcomputerspilvenellerfjende.html
Mediedannelse: Bro eller barriere?
Kirsten Drotner: Om børn og unges mediebrug
Betænkning om børns og unges brug af massemedier Udgivet af MedieudvalgetStatsministeriet
Februar 1996
http://imv.aau.dk/smu/boern_ung/idx.html
Sammenstødet mellem pc og skole er frontalt
af Steen Larsen
Artiklen er tidligere bragt i Teknologidebat 3/96
http://www.uvm.dk/fsa/infotek/indhold/art/121/dok.htm
Computerspil - børnenes udviklende medie
Af Estrid Sørensen; 2000
http://fikrealm.homepage.dk/estrid/compborn.html
Computerspillet: Legetøj for en senmoderne kultur
BACHELORPROJEKT af Simon Egenfeldt-Nielsen & Jonas H. Smith; 1998
http://stud.hum.ku.dk/opgavebank/SENMOD.PDF
Børns leg og læring
En kompetenceklynge i dansk erhvervsliv; april 2000
En rapport fra Erhvervsfremme Styrelsen
om de kommercielle og erhvervsmæssige muligheder i viden om børn, deres behov, leg og udvikling
http://www.efs.dk/publikationer/rapporter/boernogleg/index.html
Doom i Havnbjerg
Computerspil, legekultur og uformelle kompetencer
af Lis Faurholt og Carsten Jessen. Trykt i Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr. 38, 1996
http://www.carsten-jessen.dk/doom.html
Computere og småbørn med autisme
En artikel om brug af computere i arbejdet med autistiske børn
Af Bodil Andersen, pædagog, stud. psyk. Udgivet i Autismebladet nr. 4, november 1997
http://www.autisme.dk/artikler/computere_smaaboern.htm
Børn & IT
Forskellige artikeler fra EMU: Undervisningsministeriet Elektoniske Mødested
Hovedsagelig med fokus på folkeskolen
http://design.emu.dk/artik/bornitfs.htm
Barns digitala rum – en social arena
Artikel på svensk af Patrik Hernwall, Forsker ved Pedagogisk Institutt, Stockholms Universitet, 2001
Programmet Multimedia: pedagogikk - teknikk
http://www.viten.com/nyviten/hernwall.htm
Børns brug af interaktive medier
- inspiration til ny læringspraksis i skolen
Af Birgitte Holm Sørensen, 2002
http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/24.html
Informationsteknologi i undervisningen
Undervisningsministeriet projekt fra 95
Med forskellige sider
http://www.uvm.dk/fsa/infotek/indhold/infotek.htm
Herunder:
En ny pædagogik? af Mogens Lyster
http://www.uvm.dk/fsa/infotek/indhold/art/113/dok.htm
History of videogames
Hvis du vil vide noget om videospillenes historie så er her en oversigt
http://gamespot.com/gamespot/features/video/hov/index.html
Statslige rapporter især generelt om IT-udviklingen
Dybkjærrapporten
http://www.fsk.dk/fsk/publ/info2000/
Rapport fra udvalget om "Informationssamfundet år 2000"; maj 94
Første egentlige statslige rapport om udviklingen indenfor IT området
Især relevant for diskussionen om børn og computer
Pia Grünbaum: Børn leger og lærer
Statsministeriets Medieudvalg 1995
http://imv.aau.dk/smu/on_line.html
Forskellige enkelt stående rapporter, mest af "historisk" interesse
f.eks.
Kirsten Drotner- Mediedannelse- Bro eller barriere- Om børn og unges mediebrug
og
Jens F. Jensen- Multimedier og teknologiudvikling
Danske IT-billeder
Statusrapport Det Digitale Danmark, maj 1999; foreløberen for den næste rapport
http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/1999/danskeitbilleder/indhold.htm
Omstilling til netværkssamfundet
Forskningsministeriets IT- og telepolitisk redegørelse til Folketinget; januar 2000
http://www.fsk.dk/fsk/publ/2000/omstilling/
Det Digitale Danmark
http://www.detdigitaledanmark.dk/index2.html
Endnu en rapport fra feb. 2000 om regeringens fremtidige IT strategi; redigeret af Lone Dybkjær og Jørgen Lindegaard
IT for alle - Danmarks Fremtid
http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2002/itforalle
Videnskabsministeriets IT- og telepolitisk redegørelse og handlingsplan 2002
Bilags delen:
http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2002/danmarksIT-status2002/it_status_bilag.pdf
Uddannelse, læring og IT
26 forskere og praktikere gør status på området, januar 2002
Rapport fra undervisningsministeriet, mest om skole og voskenundervisning
http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/index.html
Her under relevant i denne sammenhæng
Børns mediebrug i familien - og i skolen Af Ole Christensen & Birgitte Tufte
og Det lærende samfund - læring, kompetence, uddannelse og IT i det hyperkomplekse samfund Af Lars Qvortrup
'Det er bare noget, der er lavet'
http://www.medieraadet.dk/html/computer/computer_rap.htm
Medierådets rapport om computerspil.
Børn, computerspil, vold og virkelighed. Feb. 2000
Børn og kultur - Kulturprofilen
http://www.kum.dk/sw1798.asp
Baggrundsartikler til redegørelsen til Folketinget om regeringens børnekulturpolitiske indsats.
Udgivet af Kulturministeriet; juni 1999
Hjemmesider som handler specielt om børn, kultur, medier og computer
Mediaguide
En efterudannelse for pædagoger, lærere o.lign. Der fokuseres på de uformelle lærings- rum, hvor børn gennem deres leg med de nye medier tilegner sig væsentlige kompetencer.
Uddannelsen udbydes af Jydsk Pædagogisk Center / JCVU og Københavns Socialpædagogiske Seminarium
http://www.mediaguide.it/danmark/defaultdk.htm
Fifth Dimension
The Virtual Fifth Dimension Clearinghouse and Propagation Center
5te Dimesion er et eksperimentarium for computerbaseret læring
5te Dimension skal udvikle et udfordrende, computermediert fritidstilbud for børn.
5te Dimension skal forske i, hvad der definerer et godt computermedieret læringsmiljø.

forlængelse af den fysiske verdens 4 dimensioner, højde, bredde, dybde og tid, har den amerikanske psykolog Michael Cole defineret en femte, socio-kulturel dimension: betydning
http://129.171.53.1/blantonw/5dClhse/clearingh1.html
5th Dimension in Copenhagen. En dansk afdeling af denne organisation
Se også følgende hjemmeside af Estrid Sørensen på
http://home1.inet.tele.dk/estrid/
Alliance: Retten til en barndom
Hjemmeside om børn og kultur, siden er inspireret afi Rudolf Steiners pædagogikken
http://alliance.netgreb.dk/index.html
Også en afdeling om børn og computer
http://alliance.netgreb.dk/medier/medier_computer.html
Medierådet for børn og unge
Statslig råd der rådgiver om børn og medier.
Områder der tideligere blev foretaget af Statens Filmcensur
Både hennvendt til forældre og til mediebranchen
http://www.medieraadet.dk
Spilforskning.dk
Forskningsnetværk i computerspil der samler en tværfaglig kreds af forskere og forskerstuderende med det formål at styrke grundforskning i de nye fiktionsformer, der er opstået på basis af digital teknologi
http://www.spilforskning.dk
Game Studies
Internationel forskningsnetværk om computerspil
http://www.gamestudies.org/
Multimedia: pedagogikk – teknikk
Svensk forskningsuddannelse med fokus på spændingsfeltet mellem multimedier, pædagogik og teknik
http://www.mmedu.net/
LearningLab
Forskningsinstution hvor forskningen er organiserede i forskellige konsortier.
Bl.a. "Leg og Læring" og "Den Kreative Alliance
"
http://www.lld.dk/default.asp
Autofire
En samling af viden om computerspil med links til computerspil historie osv.
Siden opdateres ikke længere
http://autofire.dk/autofire/index.html
Sekretariat for Børnekulturnetværk
Sekretariat skal stimulere og udbygge samarbejdet mellem de danske forsknings- og uddannelsesmiljøer, som beskæftiger sig med børnekultur.
http://sebnet.hugin47.net.uni-c.dk/
Børne & Kultur Portalen
Børn & Kultur er et forsøg på at lave en samlet indgang til det børnekulturelle område – i al dets mangfoldighed
http://www.boernogkultur.dk/view.asp?ID=1
Kulturrådet for Børn
Er nedlagt af Brian Mikkelsen men opretholder stadig en hjemmeside:
http://www.boernekultur.dk/
SFO-IT
Pædagogisk IT-kørekort. Efteruddannelse for pædagoger i skolefritidsordninger
http://www.sfo-it.dk/
IT, medier og folkeskolen
Projekt IT, medier og folkeskolen skal være med til at styrke den pædagogiske anvendelse af IT og andre medier i undervisningen, og gøre IT og medier til medspiller og drivkraft i skolens dagligdag
Projektpulje under Undervisningsministeriet
http://www.itmf.dk
IKT i barnehagen
Svensk forsøgsprojekt i 2 kommuner
http://www.karmoyped.no/IKTibarnehagen/
ThinkQuest
Internet konkurrence for skolebørn, der findes både en lokal dansk del og en international del.
Der bliver ikke holdt konkurrence i 2003
http://www.thinkquest.dk/
Computer Clubhouse
The Computer Clubhouse provides a creative and safe after-school learning environment
http://www.computerclubhouse.org
Centrale debatører på området
Carsten Jessen
forsker i børn og digitale medier, computerspil o.lign.
Hjemmeside med flere centrale online artikler
http://www.carsten-jessen.dk/
Jens F. Jensen
forsker i multimedier, interaktive medier og digital æstetik
Ingen online artikeler men omfattende udgivelsesliste
http://www.hum.auc.dk/ansatte/jfj/
Steen Larsen
lektor i psykologi ved Institut for Psykologi og Specialpædagogik ved fra 1980-2000 ved Danmarks Lærerhøjskole, men nu freelance
Mange artikler især om læringens pædagogik
http://home4.inet.tele.dk/larsens/
Kirsten Drotner
forsker bl.a. i medier og køn; børns og unges mediekultur
professori medievidenskab og mediekultur ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet
http://www.humaniora.sdu.dk/scripts/show.php?full=568
Anne Scott Sørensen
har skrevet en række artikler og bøger om kommunikation og om ungdoms-, køns- og mediekultur
http://www.cyborgs.sdu.dk/AnneScott.html
Birgitte Holm Sørensen
Leder af forskningsprogrammet Medier og IT i læringsperspektiv
http://w0.dpu.dk/default2.asp?page_id=1632
Hans Henrik Knoop
Kritisk forsker.
Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for pædagogisk antropologi
http://w0.dpu.dk/default2.asp?page_id=1281&super_top_page_id=21
Forskningsprogrammer
Kyborger og Cyberspace
-mellem fortælling og socioteknisk virkelighed
Om sammensmeltningen af det tekniske og det organiske
Foskningsprojekt fra Syddansk Universitet
http://www.cyborgs.sdu.dk/
Medier og IT i læringsperspektiv
Programmets mål er derfor at indkredse og formulere det særlige potentiale, som medier og IT giver for læring i og uden for institutionaliserede undervisningssammenhænge
http://w0.dpu.dk/default2.asp?page_id=226
Specialer og lign.
'Unge & Medier'
er en speciale-opgave udarbejdet af 3 pædagogstuderende fra Frøbel Seminariet på Frederiksberg. 1997
http://home1.inet.tele.dk/oschlag/specialeteam/index.html
Om IKT i Folkeskolen
er blevet til i arbejdet med pædagogiske speciale på Haderslev statsseminarium 1999
http://www.ikt.refshauge.dk/
Litteraturlister
BIN Norden
http://www.bin-norden.net/litt/
Patrik Hernwalls hemsida
http://www.ped.su.se/~hernwall/texter.html
Klyngen for Computermedieret kommunikation på RUC
http://www.ruc.dk/komm/Undervisning/klynger/CMC/doc003/
Børn og kultur - i samfund og institutioner
Pejlemærker for bibliotekerne
http://www.bs.dk/boern/litteratur.htm